atiso trang trai

Mục tiêu của dự án này là trồng cây atisô theo hướng nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu; xây dựng trung tâm cung cấp cây giống atisô chất lượng cao; hợp tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ và các dịch vụ về công nghệ trồng và chế biến atisô; xây dựng nhà máy chế biến trà túi lọc atisô và chiết xuất cao atisô...

Dự kiến sau khi ổn định và đi vào hoạt động, trang trại atisô của doanh nghiệp này sẽ cung cấp cho thị trường mỗi năm 5 tấn bông atisô tươi, 4 tấn trà atisô túi lọc, 2,5 tấn cao atisô...

 

Video

Việt Farm: Khẳng định thương hiệu rau sạch

Việt Farm: Khẳng định thương hiệu rau sạch

Việt Farm: Nông nghiệp sạch - Ớt chuông

Việt Farm: Nông nghiệp sạch - Cải xoăn

Việt Farm: Nông nghiệp sạch - Cải cầu vồng

Việt Farm: Khẳng định thương hiệu rau sạch

Việt Farm: Khẳng định thương hiệu rau sạch