CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT FARM
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Vườn Hồng - Hồ Chiến Thắng - P 8 - Đà Lạt - Lâm Đồng Điện thoại:02633 549 934
Chi nhánh : 14 Đường Đệ - Vĩnh Hòa - Nha Trang - Khánh Hòa
Fax: 02633. 549 927
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gửi Email liên hệ

LIÊN HỆ

Thông tin khác

Thông tin khác:

Giám đốc: Nguyễn Đông Hải: 0937 900 780

Phòng kinh doanh: Chị Loan: 0123 744 99 62

Phòng kế toán: Chị Sương: 0167 395 5782

Video

Việt Farm: Khẳng định thương hiệu rau sạch

Việt Farm: Khẳng định thương hiệu rau sạch

Việt Farm: Nông nghiệp sạch - Ớt chuông

Việt Farm: Nông nghiệp sạch - Cải xoăn

Việt Farm: Nông nghiệp sạch - Cải cầu vồng

Việt Farm: Khẳng định thương hiệu rau sạch

Việt Farm: Khẳng định thương hiệu rau sạch